Heizelpaleis 2008


Ontmoeting christenen-moslims tijdens de Europese Taizébijeenkomst te Brussel 2008.

Op dinsdag 30 december 2008 woonden enkele honderden mensen een interreligieuze zangnamiddag bij in het Heizelpaleis. Voor het eerst tijdens een Taizébijeenkomst werden christelijke liederen afgewisseld met liederen uit de islamitische traditie. Er werden titels gekozen rond gezamenlijk thema’s zoals vrede, gebed, geloof, God. Het Taizékoor werd begeleid door gitaar en fluit, terwijl het moslimkoor a capella zong, zoals dat meestal in die traditie de gewoonte is. Het geheel ademde zowel eenheid als verscheidenheid uit. Eenheid omwille de eenvoudige, maar diepgaande inhoud van de liederen. Verscheidenheid dankzij de verschillende zangstijlen, korte refreintjes in vele talen en soefi gezangen. Beide koren waren gemengd. De namiddag werd tweemaal onderbroken toen twee kinderen een vredesgedicht voorlazen. Naar het einde toe groeiden de twee zanggroepen dichter naar elkaar toe en zongen zelfs twee liederen samen. Ubi caritas werd in het Arabisch gebracht en een islamitisch vredeslied in het Frans, beide ook door het publiek meegezongen. Na enkele vragen van de aanwezigen werd de workshop op een vrolijke manier besloten door het vredeslied nogmaals samen te zingen, onder handgeklap en begeleid door de moslimdirigent. Voor velen was het een uniek gebeuren.
 Terug naar overzicht