Orthodoxe kerk 2013


Op zaterdag 19 oktober 2013 herdachten koren uit drie verschillende christelijke denominaties het Edict van Milaan uit 313. Daardoor werd het christendom een erkende religie in het toenmalig Romeinse Rijk. 1700 jaar later werd op voorstel van de Servisch-orthodoxe kerkgemeenschap uit Sint-Jans Molenbeek (Brussel) een oecumenisch concert gehouden. Het katholieke Jubilatekoor, het protestantse muzikaal ensemble Gaudeamus en een orthodox koor uit Gent brachten elk gedurende twintig minuten enkele liederen uit hun liturgisch repertoire, zowel in het Frans, Nederlands, Duits, Engels, Swahili en Servisch. Gezamenlijk besloten zij het concert met het Onze Vader van Rimsky Korzakow. De gehele namiddag werd als een gebedsmoment aan elkaar geweven door middel van meditatieve teksten. Ruim tweehonderd mensen, afkomstig uit de katholieke, protestantse en orthodoxe kerkgemeenschap van Brussel, woonden het evenement bij. Naast de drie koren werd het initiatief mede georganiseerd door het Davidsfonds en IDkB (Interreligieuze dialoog van de kerk in Brussel).

  
De koren die hun medewerking verleenden zijn:
- het Gaudeamuskoor van de protestantse kerk Brussel-centrum
- het Jubilatekoor van de katholieke kerk Sint-Remigius Molenbeek
- het koor van de Heilige Andreas parochie uit Gent.

 
 


 Terug naar overzicht