5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Protestantse kerk 2010De protestantse kerk aan de Nieuwe Graanmarkt is een uitgelezen plaats voor een muzikaal gebeuren. Tablaspeler Sandip Banerjee deed er op zondag 6 juni al voor de derde keer mee aan het interreligieus concert ‘Vele stemmen één klank.’ Hij beschouwt zijn aanwezigheid als een must, telkens hij in België workshops houdt over Indische muziek.

Eenheid in verscheidenheid

‘Vele stemmen’ werden er inderdaad gehoord. Het vierkoppig Marokkaans koor Al Bachaer (‘Goed Nieuws’) zong spirituele liederen over Allah, de profeet Mohammed en het geloof. De zangers werden begeleid op de kanoen, een tokkelinstrument in de vorm van een trapezium en afkomstig uit het oude Egypte, Griekenland en Assyrië. Het kan tot vierentachtig snaren tellen, met de hand bespeeld. Zij zorgden ook voor het slotlied, dat door andere artiesten mee werd ondersteund. De tekst ademde sterk de religieuze verstandhouding uit. De Hindoetraditie bestond uit een tablanummer, een vrouwelijke zangsolo en een dansonderdeel. Nalini Martens beeldde de dansende godheid Shiva uit, die heel de aarde in stand houdt met zijn kosmische dans. De Indische bijdrage was op dat punt zeer origineel, vermits westerlingen niet onmiddellijk aan een dans denken als meditatievorm. Als derde partner trad het Brussels Afrikaans parochiekoor La Main Tendue op. Met achten zongen ze ondermeer een scheppingspsalm in het Frans, een Afrikaans Kyrie en een slotlied in het Engels. Zij brachten ook een eigen slaginstrument mee: de balafon, gelijkend op een xylofoon, maar afkomstig uit West-Afrika. Tussen de verschillende delen per geloofstraditie zong een groep boeddhisten soetra’s van Boeddha. Een tiental leden van de in Sint-Gillis gevestigde pagode ‘Linh Son’ presenteerden onderdelen uit hun namiddaggebed. De gereciteerde teksten beogen de bevordering van vrede en welzijn voor iedereen. Alle zangers bleven in hetzelfde ritme dankzij het gebruik van een houten gonze, een bronzen klankschaal en een schel belletje.

Meer dan een concert

De organisatoren kozen als charter volgende tekst : ‘Muziek en zang zijn veelzijdige kunstvormen die de emoties van mensen opwekken en gevoelens aanspreken. In de verschillende godsdiensten vervullen zij echter een andere functie, namelijk die om de menselijke geest spirituele voeding te bieden, haar tot rust te brengen en te verheffen. Zo kunnen mensen uit verschillende tradities op zoek gaan naar goddelijke inspiratie voor hun dagelijks leven.’ Vanuit dat vertrekpunt zijn ze erin geslaagd muziek, zang en geloofsinhoud met elkaar te combineren en een zeer specifieke vorm van dialoog in het leven te roepen. Door de schoonheid van religieuze kunst, die in elke traditie op een andere manier tot uiting komt, ontstaat er respect voor religies, ook als die niet onmiddellijk tot onze directe horizon behoren. De deelnemende groepen blijven tijdens het hele gebeuren in het publiek zitten, waardoor ook aan hen de kans geboden wordt kennis te maken met andere zangstijlen en spirituele liederen. Het bonte publiek bestond uit Nederlandstaligen, Franstaligen en Engelstaligen, katholieken en protestanten, autochtone en allochtone Belgen van Marokkaanse, Vietnamese en Indische afkomst. Zij vonden elkaar niet alleen bij de voorbereiding van het concert. Na de voorstelling wachtte het publiek cultuurgemengde drank en hapjes. Met organisatoren, zanggroepen en publiek samen bleef er geen stoel onbezet in de ‘Samen-op-weg-kerk’. Dat betekent ongeveer honderdzeventig aanwezigen: een hele prestatie op een zonnige junizondag! Voor dit initiatief tekende het Brussels PUJA Committee van de Hindoegemeenschap, het Davidsfonds van Brussel-Centrum, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, de Protestantse Kerk Brussel en de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (V.O.E.M.)Terug naar overzicht