Chanoeka (13 tot 20 dec.)


Het Chanoekafeest vindt zijn oorsprong in de zuivering en heringebruikneming van de Tempel te Jeruzalem in 165 v.Chr. De joodse cultus was voordien bijna volledig verboden en de Tempel ontheiligd met het doel het joodse volk te helleniseren. Judea stond inderdaad sinds 333 v.Chr. onder Griekse heerschappij, die een aanvang had genomen met de veroveringstochten van Alexander de Grote. Daartegen kwamen de gebroeders Makkabeeën, als leiders van de joodse onafhankelijkheidsstrijd, in opstand. Tijdens de laatste tien jaar van de Griekse overheersing in Palestina bevochten zij met succes de Syrische koning Antiochus IV. Met de overwinning van Judas de Makkabeeër nam de tweede periode van joodse politieke onafhankelijkheid een aanvang. 

Lees hier de volledige tekst...Terug naar overzicht