5a. Wenskaart Offerfeest2005 Hindoe groep rond altaar2005 Hindoe groep rond altaar2005 Ohm tekenConcert 2011.2Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpgconcert2010.la main tendue3.jpgDavidsfonds.2.jpgdetail14detail15Detail16Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpgDialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpgfoto 25 maart 2010.jpgFront5front6.jpgfront7front8Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpgKoran in moskee Genk.jpgLunch in Abrahamhuis.jpgMarokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpgP6060013

Kerstmis (25 dec.)


In de eerste periode van het christendom bestond Kerstmis helemaal niet. Er was in die tijd niemand die zich bezig hield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was niet eens de gewoonte om een verjaardag te vieren, alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Voor christenen en Joden was het daardoor helemaal ondenkbaar om een dergelijk feest in te stellen. Naarmate het christendom zich meer en meer uitbreidde onder heidense volkeren, kwamen ook steeds meer heidense gebruiken binnen de leefwereld van de christenen. Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren, stopten daar niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christendom. In 221 opperde Julius Africanus, een belangrijk Romeins legerofficier die zich bekeerd had tot het christelijk geloof, dat het goed zou zijn een gedenkdag in te stellen voor de geboorte van Jezus.

Omdat de Romeinen op 25 december al een feest vierden, namelijk dat van Sol Invictus (de Onoverwinnelijke Zon), in 274 ingesteld, werd het opportuun bevonden dat feest om te vormen tot de geboorte van Jezus. Die werd dan beschouwd als de ‘Zon der gerechtigheid’ en het ‘Licht van de wereld’. In de latere Germaanse cultuur, die met de volksverhuizingen aan het einde van het West-Romeinse Rijk onze streken begon te kenmerken, viel het samen met het feest van de winterzonnewende. Dat stelde de afwisseling van het duister door het licht centraal. Ook daar was de parallel niet ver weg. In de besluiten van de Merovingische concilies (6de en 7de eeuw) wordt niet vermeld dat die overgang problematisch verliep. Dat kan erop wijzen dat de kerstening van het midwinterfeest in de Frankische wereld zonder veel problemen gebeurd is .

Rond het jaar 300 ontstond onenigheid over de datum waarop de geboorte van Jezus diende gevierd te worden...   (lees hier verderTerug naar overzicht