Allerheiligen (3 juni)


De zondag volgend op Pinksteren herdenkt de Orthodoxe Kerk alle heiligen, zowel al wie aan ons bekend zijn als die enkel aan God bekend zijn. Heiligen zijn er altijd geweest en zijn afkomstig uit alle windstreken van de aarde. Het zijn apostelen, martelaren, profeten, bisschoppen, kloosterlingen, rechtvaardigen, die alle door de Heilige Geest tot volmaaktheid worden gebracht. De nederdaling van de Heilige Geest maakt het voor mensen mogelijk uit te stijgen boven hun status van gevallen wezens en Gods aansporing op te volgen: “Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.” (Lev 11, 44 en 1 Petr 1, 16) Daarom is het gepast het feest van Allerheiligen onmiddellijk op dat van Pinksteren te laten volgen. In de Slavische kerken worden de heiligen herdacht op de tweede zondag na Pinksteren.

Illustratie bovenaan: icoon 'Alle Heiligen van Antiochië' ]

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn,
moeten ook wij de last van de zonde,
waarin we steeds weer verstrikt raken,
van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen
die voor ons ligt.”

“Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven;
wie dat niet doet zal de Heer niet zien.”
(Hebr 12, 1 en 14)
 

Icoon 'Alle Heiligen van Afrika'Terug naar overzicht