5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Sjavoeot (17 mei)


Sjavoeot wordt ook wel Wekenfeest of Pinksterfeest genoemd. Dit feest vormt het slotfeest en tevens het hoogtepunt van de Joodse voorjaarsfeesten. Het volledige Bijbelverhaal is te lezen in Exodus 19-24. Dit Wekenfeest is het feest dat God in gedachten had, toen Hij aan Mozes vertelde dat de Farao het volk moest laten gaan, om voor God in de woestijn een feest te houden (Ex.5,1 en 10,9). Na de uittocht uit Egypte (Pesah) kregen de joden hun identiteit met het Wekenfeest, waarbij de Tora ‘nederdaalt’ van de berg Sinaï. Op dat moment kreeg het volk als het ware een hart mee en werden de verschillende volksstammen onder één en dezelfde wet geplaatst. Het volk werd geroepen om een uitverkoren volk te zijn te midden der natiën (Ex.19,5) en om een volk van priesters en een heilige natie te zijn (Ex.19,6).

Uiteraard wordt in de synagoge op Sjavoeot gelezen over de Tien Geboden op de berg Sinai. Die vormen de samenvatting van de gehele Tora. Daarnaast wordt ook gelezen uit het boek Ruth. Ruth is het type van iemand die uit liefde tot Gods volk is toegetreden. Ze verlaat net als Abraham het land van haar geboorte en het huis van haar vader, om te gaan naar een onbekend land, waarvan ze voelt dat God haar erheen leidt. Het boek Ruth toont ook de zorg voor de armen en weduwen. Maar belangrijker is dat men hierin leest hoe ook heidenen tot het volk van Israël gaan behoren. Daarom wordt dat gebeuren ook wel het ‘Feest der Eerstelingen’ genoemd, als begin van de inzameling van de heidenen. Het is veelzeggend dat in iedere Joodse eredienst na de Toralezing het Alenoegebed wordt gebeden. Daarin wordt de droom uitgedrukt van de uiteindelijke harmonie tussen de volkeren en God: “Dat alle volkeren zich voor U buigen en elke tong bij U zal zweren.” Sjavoeot is hiervan het begin.

Het ‘Feest der Eerstelingen’ gaat in feite terug op het offeren van de eerste gerst als begin van de voorjaarsoogst (de eerstelingen). Ter herinnering daaraan is de synagoge...   (lees hier verder)

  Uitbeelding van het christelijke pinksterfeest.Terug naar overzicht