5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Allerheiligen (1 nov)


Het feest van Allerheiligen heeft een lange oorsprongsgeschiedenis. De Kerk kent al sinds de eerste jaren van het christendom vele martelaren. Martelaar (van het Griekse woord martyr: getuige; martyrion: getuigenis) was de eretitel voor wie gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Die martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, d.w.z. gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht. In 844 werd de oorspronkelijke datum (13 mei) verplaatst naar 1 november (begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus) en werd het een herdenking van alle heiligen, al dan niet met naam gekend, die geen eigen feestdag of specifieke gedachtenis hebben.

Aan het feest van Allerheiligen zijn verschillende andere vieringen voorafgegaan. De eerste was in de 7de eeuw en herdacht jaarlijks de inwijding van het voormalige pantheon te Rome als kerk van ‘Maria en alle martelaren’. De tweede, in de 8ste en 9de eeuw, werd gepropageerd door de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome en betrof de gedachtenis van alle categorieën hemelingen (Maria, engelen, aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren, priesters en andere geloofsleraren, de godgewijde maagden en de monniken en alle anderen die in hun gezelschap de aanschouwing van God genieten). Nu worden op die dag allen herdacht die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus' bloed, zijn zij voorsprekers voor de biddende kerk op aarde (Openbaring 7, 9-14).

Allerheiligen wordt op 1 november gevierd door katholieken en anglicanen. De orthodoxen hebben die dag vastgelegd op de eerste zondag na Pinksteren. De protestantse traditie kent het feest niet.
 Terug naar overzicht