5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Geboorte Baha'ullah (7 nov)


Bahá'u'lláh werd geboren op 12 november 1817 in Teheran, de hoofdstad van Perzië, het huidige Iran. Hij is de stichter van het bahá'ígeloof is een monotheïstische religie en de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt (“De wereld is één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”).

Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zes miljoen bahá’ís in meer dan tweehonderd landen. De bahá'í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien te zijn ontvouwd door middel van een aantal goddelijke boodschappers, Manifestaties van God genaamd, die elk een religie hebben gesticht die is afgestemd op de behoeften van de tijd en het begripsvermogen van de mensen. Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krisjna, Boeddha, Jezus, Mohammed en anderen, inclusief het meest recent Bahá'u'lláh. Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat met de komst van Bahá'u'lláh de eindtijd-beloften van de voorgaande religies worden vervuld. De mensheid wordt gezien als een permanente evolutie naar de totstandbrenging van vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal. Het bahá'ísme wil geen afbreuk te doen aan de godsdiensten uit het verleden, maar wil het inzicht verspreiden dat ze elkaar aanvullen en dat ze bijgevolg dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. De conclusie is dan dat de basisleringen uit Jodendom, christendom, islam en andere godsdiensten deel uitmaken van één waarheid. Omwille van die boodschap onderging Bahá'u'lláh een gevangenschap van veertig jaar en werd hij door de plaatselijke islamitische overheid verbannen naar Istanbul en naar Edirne (Turkije); vandaar naar 'Akká in het Heilig Land, waar hij overleed in 1892. Bahá'u'lláh betekent ‘De Glorie van God’.


Enkele citaten (uit de ‘leringen’ van Bahá'u'lláh) :

Eenheid van God

"Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God."

Eenheid van Religie

"Het doel van religie, zoals geopenbaard uit de hemel van Gods Heilige Wil, is om eenheid en eendracht te vestigen onder de volkeren van de wereld."
"Iedere goddelijke Openbaring werd zo neergezonden dat zij beantwoordde aan de omstandigheden van de tijd waarin zij verscheen."
"Weet voorzeker dat in iedere Godsbeschikking het licht van goddelijke Openbaring aan de mensen werd gegeven in rechtstreekse verhouding tot hun geestelijke vermogens."
"Weet voorzeker dat in wezen alle Profeten Gods een en dezelfde zijn. Hun eenheid is volkomen. God, de Schepper, zegt: Er is geen enkel onderscheid tussen de Dragers van Mijn Boodschap."

Eenheid van de Mensheid

"O Mensenkinderen! Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof? Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen ... Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht gelijk één ziel te zijn ... zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden."
"Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één zee."
"Weest als de vingers van één hand en de ledematen van één lichaam."
 Terug naar overzicht