5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Geboorte Goeroe Nanak (19 nov)


Goeroe Nanak werd in 1469 geboren in een hindoefamilie, dichtbij Lahore in het huidige Pakistan. Zeer vroeg reeds weigerde zijn scherpe verstand heel wat rituelen en dogma’s die hem zinloos overkwamen, als wezenlijk voor zijn godsdienstbeleving te aanvaarden. Zijn betrachting was de mensen helder inzicht te verschaffen. Daarom werd hij ‘goeroe’ genoemd, iemand die mensen van de duisternis (goe in het Sanskriet) naar het licht (roe) leidt. Over Nanaks vrijgevigheid doet de anekdote de ronde dat hij de grote som geld, die zijn vader hem had gegeven om in Gujerat een handelszaak te beginnen, uitdeelde aan bedelaars die hij onderweg tegenkwam.

Hij had de gewoonte elke dag in het koude rivierwater te baden en al zingend God te loven. Op een dag verdween hij echter in het nabijgelegen woud zonder een spoor achter te laten. Alleen zijn kleren waren langs de rivier blijven liggen. Vrienden gingen naar hem op zoek, maar vreesden dat hij was verdronken. Ondertussen was Goeroe Nanak in diepe trance verzonken. Hij zag dat God hem een beker nectar (godendrank) overreikte en zei: “Ik ben bij jou. Ik heb je gelukkig gemaakt alsook al wie jouw naam zal overnemen. Ga nu en verkondig mijn naam. Vermijd besmet te worden door de praktijken van deze wereld. Herhaal mijn Naam, beoefen liefdadigheid, eredienst en meditatie. De beker nectar die ik je geef, is mijn onderpand voor jou.” Wanneer hij na drie dagen uit het woud was teruggekeerd, meende men dat hij door een kwade geest bezeten was. Toen een duiveluitdrijving mislukte, trok Goeroe Nanak een religieus kleed aan en bewaarde hij voor lange tijd het stilzwijgen. Na die intense godservaring, die als een ware verlichting mag worden beschouwd, sprak hij: “Er bestaat geen hindoe en er bestaat geen moslim!” Van dan af verspreidde hij de boodschap dat alle mensen gelijk zijn en onverminderd door God worden bemind, op welke manier ook zij Hem eer bewijzen.

Goeroe Nanak werd tijdens heel zijn leven vergezeld door een moslimmuzikant. Hij richtte zich zowel tot moslims als tot hindoes en bezocht grote delen van India, Tibet en Nepal. Hij reisde eveneens naar Mekka. Volgens zijn opvattingen is de geschiedenis een wisselwerking tussen de gelovigen van verschillende religies en zijn alle wegen naar God evenwaardig. Dat zullen twee kerngedachten worden van het later door hem gestichte sikhisme. Uit het hindoeïsme nemen de sikhs reïncarnatie, lijkverbranding en vegetarische voeding over; uit de islam het geloof in de Enige God, die boven alle ver- en uitbeelding staat.

Nadat hij zijn opvolger had aangeduid, beseften zijn volgelingen dat Nanak spoedig zou sterven. Sikhs, hindoes en moslims kwamen hem nog een laatste maal groeten. De moslimaanhangers drukten de wens uit na zijn dood zijn lichaam te begraven, terwijl de hindoevolgelingen het wilden verbranden. Toen Nanak gevraagd werd wat er moest gebeuren, antwoordde hij: “Laat de hindoes bloemen aan mijn rechterzijde neerleggen en de moslims aan mijn linkerzijde. Degenen wiens bloemen ’s ochtends nog fris zijn gebleven, mogen de beslissing nemen.” Goeroe Nanak trok een laken over zich heen en de volgende morgen werd alleen nog dat laken teruggevonden. De bloemen langs beide zijden waren even fris. De twee groepen volgelingen sneden het laken in twee: de enen verbrandden het, de anderen begroeven het. Hij stierf in 1539.Terug naar overzicht