5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Jom Kippoer (16 sept.)


Jom Kippoer duurt één dag. Er wordt gevast en niemand mag werken. Op Jom Kippoer tracht je met jezelf, je medemens en God in het reine te laten komen. Alle gebeden staan in het teken van inkeer. Mannen dragen soms een wit doodskleed. De kleden in de sjoel zijn al vanaf Rosj Hasjana eveneens van witte stof. Aan het einde van de dag wordt nog een maal op de sjofar (ramshoorn) geblazen. Op Jom Kippoer wordt geen leren schoeisel gedragen, evenmin is het gebruikelijk gouden sieraden te dragen. Op die dag vragen joden vergiffenis en smeken ze om verzoening, terwijl de gouden sieraden hen herinneren aan de grootste zonde, het gouden kalf dat het volk in de woestijn uit gouden sieraden had gemaakt.

Jom Kippoer of Grote Verzoendag was de enige dag in het jaar dat de hogepriester het allerheiligste in de tempel te Jeruzalem betrad. Alleen op die dag mocht de naam JHWH worden uitgesproken. Vermits die tempel al bijna tweeduizend jaar niet meer bestaat (verwoesting van de tweede Tempel in 70 na Chr.) en er al even lang geen hogepriesters meer zijn, is de uitspraak van die naam verloren gegaan. Hij werd immers slechts van hogepriester op hogepriester overgedragen en bleef steeds voor de rest van het joodse volk geheim. In plaats van het tetragram JHWH wordt gezegd: ‘Heer’, ‘Adonai’, Hashem’ (liefst ook door christelijke Bijbellezers).

Het feest wordt beschreven in het Bijbelboek Numeri 29,7. Op die dag offerde de hogepriester een geitje, dat symbolisch de zonden draagt van het volk en daarom de stad uit werd geleid en in de woestijn vrijgelaten. Het begrip ‘zondebok’ is afkomstig van dat ritueel. Onderdeel van de dienst is de lezing van het boek Jona. De profeet Jona probeerde onder zijn verplichtingen ten aanzien van God uit te komen, wat hem echter niet lukte.

Een lied

Op de avond van Jom Kipoer wordt onder andere het Kol Nidre gebed uitgesproken. Daarin wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Het Aramese Kol Nidre betekent letterlijk ‘alle eden’: men bezint zich over alle eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Het gaat niet om afspraken tussen mensen, al dan niet contractueel vastgelegd, maar wel om zaken tussen de mens en de Schepper. Het besef en de erkenning van eigen falen staat centraal.

 Terug naar overzicht