5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Tocht voor jongeren


Tocht voor jongeren

Het aanbod van een interreligieuze wandeling richt zich tot laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs en tot studenten uit het hoger onderwijs, die in het vak godsdienst de wereldgodsdiensten behandelen. Bij voorkeur een groep van maximaal 40 deelnemers.
 

1. Concrete afspraken voor het verloop van de dag:

Aankomst: school van buiten Brussel ten laatste 9u30 - Brusselse school: ten laatste 9u; telaatkomers voegen zich op eigen initiatief bij de groep op het eerstvolgende adres.
Alle leerlingen en klassen volgen het gehele programma.
Op de respectieve plaatsen volgen we de gebruiken van de plaatselijke godsdienst of cultuur:

  • in een synagoge dragen mannen een kippa of een eigen hoofddeksel,
  • in de moskee en in de pagode doet iedereen de schoenen uit


De middagpauze duurt maximaal één uur. Einde van het programma mogelijk vanaf 15u15.

Bijdrage per bezochte plaats: 25€ (cash te overhandigen ter plaatse)
Bijdrage in de organisatiekosten voor de hele dag: 25€ (via overschrijving)
Eventuele verplaatsing met tram of bus wordt onderling afgerekend. (bijvoorbeeld via een tienrittenkaart of met het abonnement van de leerlingen)

Scholen die de verplaatsing per autocar organiseren verlopen zeer vlot. Het geeft aan de organisator een bredere keuze van te bezoeken plaatsen, vermits er geen rekening dient gehouden te worden met de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Aan te raden is dus zelf een autocar in te leggen, vooral voor scholen van buiten Brussel.

 

2. Hoe aanvragen?
 

De aanvraag voor een parcours dient minstens één maand op voorhand ingediend te worden.
Een parcours voor secundaire scholen kan niet plaatsvinden op woensdag (halve schooldag) of op vrijdag (moskeegebed en voorbereiding sabbat). Eveneens is te vermijden de periode na de examens of de dag voor een schoolvakantie, gezien de activiteit in principe kan beschouwd worden als onderdeel van de lessen godsdienst.

Voor het goede verloop in de cultusplaatsen en de vlotte verplaatsingen tussen de verschillende adressen, raden wij een groep aan van twee klassen, met maximaal 40 leerlingen.

Het bezoek per cultusplaats duurt 45 à 60 minuten en bestaat uit een korte voorstelling van de cultusplaats en de godsdienst, meestal gegeven door iemand van de gemeenschap zelf, gevolgd door vragen en commentaren van leerlingen en/of leerkrachten.

2. Bedoeling:

Respect opbrengen voor andere religies en culturen, ook al zijn ze totaal vreemd aan de Westerse. Via de bezoeken aan drie verschillende godsdiensten de essentiële verschillen leren opmerken en oog hebben voor treffende gelijkenissen.

Tijdens de ontmoetingen is het onmogelijk om een volledige kennis aan te bieden van islam, boeddhisme, christendom, jodendom, etc. Daarom lichten de leerkrachten ons in over de eventuele voorkennis en voorbereiding van de dag. Van de leerkrachten wordt verwacht ons nadien een korte evaluatie op te sturen.

3. Voorbereiding:

Om inhoud en werkwijze af te stemmen op het schoolpubliek, is het aangewezen een of twee weken voorafgaand aan de pelgrimstocht, een volledige les te wijden aan het onderwerp. De begeleider zelf komt dan in de school tijdens het lesuur godsdienst. Ervaring leert dat daardoor heel wat vragen en onduidelijkheden op voorhand kunnen behandeld worden.
 

4. Vragen ter evaluatie:

1. Wat trof de leerlingen in deze dag in het algemeen en voor de verschillende godsdiensten afzonderlijk? Wat zegden ze te hebben bijgeleerd op deze dag?
2. Zijn de gelijkenissen en verschillen tussen de bezochte godsdiensten volgens u voldoende aan bod gekomen? Hebt u, als leerkracht, iets bijgeleerd?
3. Hoe kan het programma verbeterd worden of is dit voor uw doelgroep voldoende?
 Terug naar overzicht