Hare Krishna en interreligieuze dialoog


Dit document bevat de eerste officiële verklaring  van de Hare Krishna-beweging over hoe zij zich verhoudt tot andere gelovigen. Het komt erop neer dat de bescheidenheid van elke mens, ook van wie tot de Hare Krishnabeweging behoort, het niet toestaat zichzelf superieur op te stellen tegenover anderen. In het Indisch religieus denken wordt trouwens onderscheid gemaakt tussen een religie (waarvan er vele kunnen bestaan) en de dharma (het onderliggende geloof dat overal herkenbaar is).ISKCON Communications 2007Terug naar overzicht