5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Huwelijken christ.-moslims


Huwelijken christ.-moslims

Uitgegeven door de werkgroep ROMC (‘Relatieopbouw moslims-christenen’),
van Kerkwerk Multicultureel Samenleven

De multiculturele samenleving brengt met zich mee dat mensen van verschillende religies elkaar leren kennen en soms ook met elkaar willen trouwen. Het dossier ‘Huwelijken tussen christenen en moslims’ gaat op die thematiek in, bestaat uit drie afzonderlijke delen en beslaat in totaal een honderdtal bladzijden. Vooral in het eerste deel gebeurt de toonzetting.

Deel 1: Onthaal en pastorale begeleiding in de katholieke kerk

De samenstellers wensen elk formalisme te overstijgen en stellen dan ook een ‘lange weg’ voor, eerder dan het toekomstig paar door te sturen naar de pastoor voor de huwelijksinzegening. Een diepgaande pastorale aanpak is vereist, waarbij de complexiteit en de rijkdom van het samengaan van mensen uit twee sterk van elkaar verschillende geloofsgemeenschappen in het huwelijksgebeuren naar waarde wordt geschat.

Enkele thema’s die behandeld worden:

- het eerste onthaal en de verwijzing naar een bevoegd begeleider bij de expliciete aanvraag
van een katholiek huwelijk
- de taak van begeleider in de voorbereidende gesprekken, advies voor het toestaan van
dispensaties, de voorbereiding van de viering en de verdere afwikkeling na het huwelijk.
- inzicht in de islamitische opvatting van het huwelijk; de rol van de vrouw, de consequenties
voor de katholieke partner en de verschillende visies die daarover in de praktijk voorkomen
- drie vormen die een gemengde huwelijkssluiting kan aannemen: dispensatie van het beletsel
wegens verschil van godsdienst, bijkomend een dispensatie van de kerkrechtelijke vorm of
enkel een burgerlijk huwelijk.
- een islamitisch-christelijk huwelijk als intercultureel contract met internationale juridische
aspecten.
- getuigenis van zes christelijke vrouwen over hun huwelijk met een moslim

Deel 2: Huwelijk tussen een Marokkaan of Turk en een Belg: juridische aspecten

Dit deel biedt een beknopt overzicht aan van de wetgeving van de betrokken landen, het internationaal privaatrecht inbegrepen. Aan bod komen de belangrijkste rechtsregels inzake wederzijdse verplichtingen en rechten, zowel in het huwelijk als bij de ontwrichting of de ontbinding ervan. Ook de rechtsregels ten aanzien van de kinderen krijgen de nodige aandacht. Niet alle situaties en uitzonderingen kunnen besproken worden; daarom wordt naar verdere bronnen verwezen.

Deel 3: Voorstellen voor religieuze viering

In dit deeltje worden voorstellen gedaan voor een viering met canonieke vorm alsook oriëntaties aangeboden voor het vieren van het burgerlijk huwelijk met een interreligieuze dimensie.

Besluit en aanbeveling

Dit werkstuk, opgesteld in opdracht van de Belgische Bisschoppen en in de eerste plaats bedoeld als handleiding voor kerkelijke verantwoordelijken, is wegens de uitgebreide behandeling van het thema en de praktische richtlijnen, ook geschikt voor de geïnteresseerde lezer. Spijtig genoeg ontbreken er statistieken op het terrein van huwelijken en andere samenlevingsrelaties tussen christenen en moslims in ons land.
 Terug naar overzicht