Lesproject Hemelvaart


Na het Offerfeest en Kerstmis is de Hemelvaart (25 mei 2017) het derde interreligieus lesproject dat IDkB aan leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs aanbiedt. Naar aanleiding van het jaarlijks terugkerende verlengde weekend, wordt uitleg gegeven bij het katholieke feest zelf en de band gelegd met de Hemelreis van de profeet Mohammed (islam) en van de profeet Elia (jodendom). Op die manier wordt dat thema uitgediept voor de leerlingen en andere belangstellenden. Naast de powerpoint-presentatie wordt een achtergrondtekst ter beschikking gesteld. Ook nieuw is de wenskaart. Die kan aan mensen van een andere religie worden overhandigd of gebruikt worden als bladwijzer om uzelf eraan te herinneren dat religies meer gemeenschappelijk hebben dan meestal wordt gedacht.

Bekijk de achtergrondtekst.  Bekijk de wenskaart.

De Ppt, handleiding en achtergrondtekst worden op een CD of per mail toegestuurd na overschrijving van 5 euro op BE63 - 0013 2968 6508 van VZW Interreligieuze Dialoog. Info en bestelling van het volledige materiaal: id.kerkbru@skynet.be

P.S.: Weinigen weten wellicht dat in Jeruzalem op de Olijfberg een herdenkingsmonument staat voor Jezus' Hemelvaart. De plek wordt erkend als kerk en als moskee en heeft daarom noch de halvemaan, noch het kruis op de koepel staan. Zie foto bovenaan!


Data van de feestdagen in 2017:
Hemelreis Mohammed:   23 april  (islam)
Hemelvaart Jezus:            25 mei (alle christelijke tradities)
Hemelvaart Elia:               wordt niet gevierd

    

 Terug naar overzicht