5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Religies

Aum (Hindoeïsme)

AUM is een mystieke klank die in het Sanskriet 'amen' betekent. Deze klank staat aan de oorsprong van de schepping en houdt verleden, heden en toekomst in zich. Wanneer hij wordt gebruikt als mantra en lange tijd in meditatie herhaald wordt, leidt hij tot verlichting. AUM wordt belangrijker geacht dan alle Vedische teksten en offers, want hij vertegenwoordigt het Absolute (Brahman). Een Hindoeritueel, uitgevoerd door een priester (pandit) begint steeds met het uitbrengen van de klank AUM. Ook yoga- en meditatiesessies worden op dezelfde wijze geopend. Driemaal na elkaar worden de drie letters krachtig en langzaam uitgestoten, waardoor je in eenheid komt met het oergeluid dat het heelal heeft geschapen. Je trilt als het ware mee met het Leven. Deze klank, die over de chaos blies, is eventueel te vergelijken met de Geest in het Bijbelse scheppingsverhaal.

Aum (Hindoeïsme)
Wassende maan (Islam)

Als cultureel teken is de wassende maan hoogstwaarschijnlijk al in gebruik rond 2500 v.C. Het was het symbool van de maangod Nanna, later Sin in de cultuur van Mesopotamië. De ster staat oorspronkelijk voor de dochters van de maangod. Als verwijzing naar de islam komt de wassende maan voor in de standaard van het Ottomaanse Rijk, waarvan de politieke dynastieën tevens het hoofd waren van de geloofsgemeenschap. In de Koran vindt men echter geen enkele verwijzing naar dat ideogram. Tegenwoordig staat de vijfpuntster voor 'de vijf pijlers van de Islam'. De maansikkel met ster(ren) komt voor in de vlag van Turkije, Algerije, Turkmenistan, Azerbeidjan, Uzbekistan en Pakistan.

Wassende maan (Islam)
het kruis (Christendom)

Vanaf de derde eeuw is het kruis het symbool van het christelijke geloof geworden, omdat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd. Het symboliseert de overwinning van Christus op de dood. Ook lijden, verzoening en verlossing vinden er hun betekenis in. Als het lichaam van Jezus Christus er aan bevestigd is, heet het een crucifix (gebruikt door katholieken en orthodoxen). Protestanten verkiezen het lege kruis, omdat zij weinig of geen beelden in hun kerken plaatsen.

het kruis (Christendom)
Dharma (Boeddhisme)

Het wiel is het symbool van de Dharma, de leer van Boeddha. Met de eerste toespraak van de Boeddha is het wiel van de waarheid in beweging gezet. Dat wiel kan niet meer stil gezet worden. De waarheid zal altijd verder ontdekt worden door steeds meer mensen. De acht spaken van het wiel symboliseren het achtvoudig pad. Iedereen moet echter zelf op pad gaan, niemand kan je de waarheid geven. Je moet ze zelf ontdekken.

Dharma (Boeddhisme)
Menora (Jodendom)

Tweeduizend jaar geleden, onder koning Herodes, stond in de tempel van Jeruzalem de menora of zevenarmige kandelaar. Volgens Exodus (Ex. 25; 31-38 en 37; 17-24) had God aan Mozes de opdracht gegeven een luchter van zuiver goud te maken met zeven lampen, die door de priesters elke avond moesten worden ontstoken en 's morgens weer opgepoetst. Jesaja zag er het symbool in van Israël: licht onder de naties. Na de vernietiging van de tempel in 70 na Chr. werd de menora in de keizerlijke schatkamer in Rome opgeborgen. Sindsdien weet niemand wat ermee is gebeurd. Daardoor werd hij het meest universele joodse symbool van hoop op verlossing en herstel. Een tweede werd nooit vervaardigd. Wel bestaan er afbeeldingen van die als decoratie voorkomen in huizen, op grafstenen en op kunstmonumenten. In de joodse eredienst wordt hij echter niet meer gebruikt. De menora verwijst naar de zeven dagen van de scheppingsweek en naar de kosmische dimensie van het geloof.

Menora (Jodendom)
Negenpuntige ster (Bahai)

De negenpuntige ster symboliseert in het Bahá’í geloof ondermeer de eenheid van alle religies. Bahá’í tempels zijn ook op die manier gebouwd: negen ingangen symboliseren dat iedereen welkom is, afkomstig uit alle windstreken van de aarde.

Negenpuntige ster (Bahai)
Rode fakkel (Vrijzinnigheid)

De rode fakkel symboliseert het licht of het vuur van de rede, nodig voor de vervolmaking van de mens. De drie menselijke silhouetten langs weerszijden ervan, staan voor de universele broederlijkheid. Het fakkelsymbool werd ontworpen door het Vrijzinnige Centrum van Oostende. Toen in 1972 zowel de Unie van Vrijzinnige Verenigingen als de Centre d'Action Laïque het symbool overnamen voor hun briefhoofden en publicaties werd het een nationaal teken voor de vrijzinnigheid.

Rode fakkel (Vrijzinnigheid)
El Onkar (Sikhisme)

Ek Onkar is het embleem van het sikhisme en is terug te vinden bovenop gurudwara's (tempels). Het is afgeleid van het Sanskriet Aum en weergegeven in Gurumukhi schrift. Ek Onkar betekent 'God is ondeelbaar' en drukt het zuivere monotheïsme van de Sikhs uit. Het is de aanhef van de Guru Granth Sahib (Heilige Schrift): "Er is slechts één God. De Waarheid in naam, de schepper, de alles door-dringende geest, zonder angst noch vijandschap, wiens bestaan niet door tijd wordt aangetast, die niet geboren werd en autonoom bestaat, die zich door zijn genade realiseert."

El Onkar (Sikhisme)