Leerkrachten in dialoog (6 dec)

Op Sinterklaasdag woonden ongeveer 30 leerkrachten rooms-katholieke en islamitische godsdienst een vormingsdag bij over interreligieuze dialoog in de les. Aan de hand van het thema 'Hoe omgaan met godsdienst in klasverband? Wat zeggen we over andere religies dan de onze?' kwamen enkele praktijkervaringen aan bod. In religie gemengde gespreksgroepen werd verder nagedacht over vragen als: wanneer komt de relatie met andere godsdiensten ter sprake? Wat zegt het leerplan erover en hoe realiseer ik het in mijn klas (in officieel en in vrij gesubsidieerd onderwijs). De ontmoeting kaderde in een jaarproject dat tot eind 2018 wordt verdergezet.

De initiatiefnemers waren :
K.O.C.B. (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)
V.O.E.M. (Vereniging Ontwikkeling en Emancipatie Moslims)
VLERIG (Vereniging Leerkrachten Islamitische Godsdienst)
Expertisepunt IDB

Lees hier de tekst van het jaarproject met de respectieve stappen in het jaar 2018.

        

Terug naar overzicht