5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Leraren in dialoog (24 okt 2018

Op woensdag 24 oktober 2018 vond in de namiddag in het Lucernacollege in Anderlecht een ontmoeting plaats tussen leraars katholieke en islamitische godsdienst. Het jaarlijks initiatief gaat uit van enkele katholieke en moslimverenigingen en instanties, waaronder Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (K.O.C.B.), de scholengemeenschap St.-Gorik, de Inspectie Rooms-Katholieke godsdienst Secundair Onderwijs en de Vereniging Ontwikkeling en Emancipatie Moslims (V.O.E.M.), en wordt gecoördineerd door ‘Expertisepunt Interreligieuze Dialoog Katholieke Kerk Brussel’.

Dit jaar werd gekozen voor het thema: “Geweld en vrede in Christendom en Islam”. In onze twee religieuze tradities staat de vrede centraal. Hoe moeten we dan omgaan met gewelddadige teksten uit Bijbel en Koran? Dat was de vraag die Jan Van Eycken van het Expertisepunt in zijn inleiding voorlegde aan islamoloog Ahmed Azzouz en Bijbelkenner Luc Devisscher.

Ahmed Azzouz nam als vertrekpunt het belang van de kennis in de Islam. De mens is rentmeester op deze aarde en heeft een grote verantwoordelijkheid die hij met kennis van zaken moet opnemen. Studie van de Koran is daarbij essentieel en zal leren dat dé doelstelling van de heilige boeken en van de profeten bestaat in het realiseren van de rechtvaardigheid. In de Islam is er een groot respect voor de diversiteit van religieuze opinies en bestaat er ook ruimte voor evoluties in het religieus denken. Diversiteit (ook religieuze!) is de wil van God. In de Koran is het vooral essentieel dat je gelooft in één God, in het bestaan van de laatste dag en deugdelijk handelt; welke naam je geloof draagt is niet het belangrijkste. Ahmed Azzouz toonde aan dat de fundamentele westerse waarden ook aanwezig zijn in de Koran: respect voor godsdienstvrijheid, vrije meningsuiting, rechtvaardigheid, solidariteit met de kwetsbare mens, openheid voor democratie enzovoort. Wat zegt de Koran nu specifiek over de ‘strijd’, over ‘geweld’? Hier wees de spreker vooral op het gevaar om verzen uit hun context te halen en selectief te lezen. Ja, er zijn verzen die oproepen om ‘de ongelovigen te doden’, maar deze verzen zijn te situeren in een context van oorlog. En er zijn ook ándere verzen zoals: ‘één mens doden is de hele mensheid doden, één mens laten leven is de hele mensheid laten leven’. Een selectieve lezing van verzen, aldus Azzouz, leidt tot extremisme, waarbij de Koran geïnstrumentaliseerd wordt. Jongeren moeten aangespoord worden kritisch na te denken en zich te verdiepen in de diverse religieuze en seculiere wetenschappen. Zo zullen zij leren wat er onder Jihâd moet verstaan worden: elke inspanning om God te behagen. De strijd waarnaar Jihâd verwijst, kan op vele manieren begrepen worden, waarvan de oproep tot geweld er één is. In principe kan een oorlog slechts gevoerd worden wanneer de moslimgemeenschap wordt aangevallen, dus in het geval van verdediging. Andere oorlogen hebben meestal te maken met machtsuitbreiding, voorzien van een religieuze motivatie. En zelfs dan dient het oorlogsrecht te worden gerespecteerd.

Bekijk hier de powerpointpresentatie

Luc Devisscher sloot zich aan bij de oproep van Ahmed Azzouz om altijd weer te kijken naar de literaire en historische context van verhalen en verzen. In Oud én Nieuw Testament komen geweldverhalen voor. Deze verhalen verdoezelen is een gevaarlijke piste, omdat men op die manier de neiging heeft een eigen boek te schrijven. De verhalen als louter symbolische teksten en het fysieke geweld ‘spiritualiseren’, is al evenmin aangewezen. Een betere optie bestaat erin te zoeken naar de achterliggende historische feiten en de duiding van geweld en onrecht. De historische context van veel oudtestamentische verhalen is het gevoel van ont-reddering bij het ‘uitverkoren volk’ Israël. Daarbij wordt de vraag gesteld: hoe komt het toch dat wij gedegradeerd worden en in ballingschap moeten gaan? Via een gruwelijk verhaal uit het boek Rechters (hoofdstuk 19-21) illustreerde Luc Devisscher zijn stelling: “kijk toch altijd naar de brede context!”. Met het relaas over verkrachting en oorlogsgeweld wil de auteur van het boek Rechters een inzicht meegeven: handelen van mensen dat vertrekt uit wat ze zelf ‘goed’ vinden, leidt tot geweld; slechts wanneer het land geleid wordt door koningen die luisteren naar de wil van God, zal er vrede zijn. Verhalen van geweld en oorlog illustreren met andere woorden de nood aan vrede en vergeving als vervulling van Gods wil en tonen aan dat mensen niet willekeurig met oorlog en recht mogen omgaan. In de evangelies klinkt die bevrijdende boodschap telkens weer door. Jezus is het ‘Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld’. Jezus bidt om vergeving voor wie Hem uit onwetendheid doden. Het eerste woord van Jezus in de verschijningsverhalen is: ‘vrede’. De ‘geweldige’ Bijbelverhalen hebben een boodschap: de spiraal van geweld stopt maar als het volk van God opnieuw ‘volk van God’ wil zijn, als christenen opnieuw ‘kinderen van God’ willen zijn.

Lees hier een artikel over het onderwerp


Bij het luisteren naar de twee sprekers vielen de vele parallellen op. Beiden riepen zij op bij heilige boeken altijd weer naar de context te kijken van woorden en verhalen. Doorheen hun uiteenzetting kon je ook horen hoeveel christenen en moslims gemeenschappelijk hebben: het vurige verlangen naar vrede en rechtvaardigheid, de uitgesproken aandacht voor de kwetsbare medemens, de verdraagzaamheid en openheid voor de religieuze diversiteit. In beide religieuze tradities is de dialoog een centraal gegeven: de ene God spreekt tot de mens en roept hem op met de ander in gesprek te gaan. Dat laatste werd na de twee lezingen in praktijk gebracht. In kleine gespreksgroepen werd nagepraat over de inhoud van de lezingen en over de ervaringen in het onderwijs. De namiddag werd afgesloten met een gemeenschappelijk bezinnend moment met teksten uit Bijbel en Koran.


Uit dat slotmoment onthouden we volgend inspirerend citaat: “Wie door bidden of mediteren in contact komt met de innerlijke kern van zichzelf en van de eigen levensbeschouwing, vergroot tegelijk begrip en respect voor andersgelovigen. Je stimuleert immers de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke oorsprong.” 

Download hier de slotbezinningstekst


  

Terug naar overzicht