5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Meditatietekst van de maand

1. “Onderschat goedheid niet, in de mening dat het je niet zou beïnvloeden. Druppelend water kan een grote kruik vullen, druppel na druppel; een wijze is vervuld van goedheid, ook al vergaart hij het beetje bij beetje.”
(Boeddha, Dhammapada 9.7)

“Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgeschoten, is het groter dan de struiken en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen.”
(Jezus, evangelie volgens Matteüs 13;31-32)2. "Muziek zonder tonen gespeeld op een fluit zonder gaten"
(Missen Bovay, zazen)3. "Of je je beschouwt als hindoe, christen of moslim is niet het belangrijkste.
Te leven op een dieper niveau is alles in alles."
(Ramakrishna, India 1836-1886)

Volgens Ramakrishna is Godrealisatie het doel van het menselijk leven.
Hij predikte daartoe dat niemand zich tot een andere religie hoeft te bekeren,
maar dat elke religie, mits oprecht gevolgd, tot God leidt.
4. 'Il faut que les hommes commencent par n'être pas fanatiques pour mériter la tolérance.'
'Mensen moeten zelf beginnen met niet fanatiek te zijn, om verdraagzaamheid te verdienen.'
(Voltaire,Traité sur la tolérance, chapitre XVIII, 1763.)

En, indien ze zich toch fanatiek gedragen, moet de wetgever optreden,
in het belang van de bescherming van het vredevol en veilig samenleven.
5. 'We moeten leren samenleven als broeders,
anders zullen we sterven als idioten.'
(Martin Luther King, USA, 1929-68)6. 'Good and bad are mixed. If you don't have both,
you don't belong with us. '

Rumi (Turkse mystieker, stichter Draaiende Derwisjen in Kona, 13de eeuw)7. 'Als je een jaspissteen nog schoner wilt maken, dan moet je die polijsten met een andere jaspissteen, afkomstig van een andere berg.'  (Chinese spreuk)8. “Ik heb aan alle mensen de vrijheid toegestaan om hun eigen goden te vereren en bevolen dat niemand het recht heeft iemand anders om die reden slecht te behandelen. Ik heb bevolen dat geen enkele woning vernietigd wordt. Ik heb de mensen vrede en rust gegarandeerd. Ik heb het recht van eenieder erkend om te leven in rust in het land van zijn keuze…”

Cyrus, koning der Perzen (6de eeuw voor Chr.)

(Het is wellicht de eerste verklaring voor de rechten van de mens, opgesteld in de 6de eeuw voor Christus, totaal in de sfeer van de Perzische filosoof Zarathoestra, die het mogelijk maakte dogma’s en religieus formalisme achter zich te laten. Volgens dat document, ontdekt in Mesopotamië in de 19de eeuw, gegraveerd in oud-Perzisch op een kleiprisma en vandaag bewaard in het British Museum, genoten de volkeren in het Perzische Rijk van een totale geloofsvrijheid, vrijheid van taal en van gewoonten.)9. “Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden".
(Uitspraak van de Profeet Mohamed, gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700)


10."Vertel me jouw verhaal broeder, in eender welke taal. Ik zal het verstaan, omdat ik luisteren wil."
(Uit een Colombiaans gebed, Wereldwijd Brevier 1, p. 152)11. "Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God."
(Bahá'u'lláh, 1817-1892, stichter van het bahaigeloof)


12. "Omne verum, a quocumque dicatur, a spiritu sancto est."
'Al het ware, door wie het ook gezegd mag zijn, komt van de heilige Geest.'
(Flavius Justinus, ook 'Justinus Martelaar' genoemd, theoloog-filosoof uit de 2de eeuw na Chr.)


13. “God is not a person. He is the all-pervading, all-powerfull spirit. Anyone who bears Him in his heart receives a marvellous force of energy comparable in its results to physical forces like stream or electricity, but much more subtle.”
Mahatma Gandhi in: The essence of hinduism, blz. 211.

14. “Voor een mensenleven is honderd jaar heel veel.
Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, 
dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. 
Daarom heeft de Heer geduld met de mensen 
en stort Hij over hen zijn barmhartigheid uit. 
Hij ziet en Hij weet dat hun einde ellendig is: 
daarom biedt Hij rijkelijk verzoening. 
De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste, 
maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft; 
Hij wijst hen terecht, Hij leert hun discipline en onderwijst hen 
en Hij voert hen terug zoals een herder zijn kudde. 
Hij ontfermt zich over degenen 
die zijn beslissingen aanvaarden 
en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen.”

(Wijsheid van Jezus Sirach 18, 9-14)