5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Opdrachtsverklaring

Wat is IDB ?

Het ExpertisepuntIDB is een initiatief van de katholieke Kerk in Brussel en heeft als doel impulsen te geven om katholieken en andere belangstellenden in contact te brengen met andere religies voor zover die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwezig zijn. 


Hoe werkt IDB ?

1. In de eerste plaats worden contacten gelegd op het terrein van de verschillende religies, in hoofdzaak van de grote religieuze stromingen (en in de actuele toestand van de stad vooral van de Islam), die in de stad aanwezig zijn, in het bijzonder degene onder hen die open staan voor dialoog en ontmoeting.

De te verwerven expertise slaat op :

- het theoretische vlak (theologische achtergronden, historische evoluties, situering tegenover anderen...)
- maar vooral op een concreet en praktisch niveau (organisatiestructuur veraf en dichtbij, contactpersonen, cultusplaatsen ...)

Er wordt eveneens onderzocht rond welke vragen en via welke vormgeving de ontmoeting vanuit de kerkelijke verantwoordelijken (aartsbisschop, hulpbisschop, dekens, verantwoordelijken en leden van een Pastorale Eenheid) met vertegenwoordigers van deze religies kan opgebouwd of onderhouden worden. 

2. De opgebouwde expertise zal op drie wijzen worden ingezet :

a. Ten behoeve van het beleid van de Kerk in Brussel zal de vrijgestelde regelmatig rapporteren bij de adjunct van de hulpbisschop wat hij op het terrein waarneemt als de belangrijke evoluties. Hij zal ook eventuele opportuniteiten suggereren (interessante personen, aanleidingen, religieuze feesten...) voor contactname of dialoog.

b. Het Expertisepunt stelt zich ter beschikking voor vragen om informatie, voordrachten, samenwerking binnen bepaalde projecten, ... die komen vanuit het Brusselse kerkelijke terrein (het pastorale werkveld, scholen, vormingsdiensten en andere) en suggereert in welke mate en op welke wijze hierop zo goed mogelijk kan gereageerd worden.

c. Er wordt zelf een aanbod van laagdrempelige activiteiten gedaan, die zowel kunnen bedoeld zijn voor een speciek pastoraal publiek als voor een breder publiek. Bij voorkeur wordt daartoe samengewerkt  met de dienst Verkondigen en Vieren en/of Annonce et célébration.