Presentatie

Ontstaan

Expertisepunt IDB werd opgericht op 1 januari 2017, in opvolging van de werkgroep Interreligieuze Dialoog van de Kerk in Brussel (IDkB). Die groep was eerder gesticht op 1 juli 2010 en zette het interreligieus werk verder dat gedurende meer dan tien jaar verricht werd door KMS-Brussel (Kerkwerk Multicultureel Samenleven). 
 

Verantwoordelijke:
Jan Van Eycken
Priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel sinds 1986.
Volgde de masteropleiding Wereldgodsdiensten en Interreligieuze Dialoog (WIDR) aan de KU Leuven en studeerde verder aan het Institut des Etudes Bouddhiques in Parijs.

Bureeladres

Expertise.IDB -  Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel
Tel. 02-533 29 26  mailto: expertise.IDB@proximus.be 


Hoe ontvangt u nieuws van ons?

IDB stuurt regelmatig uitnodigingen en nieuws per post of per email. Nieuwe belangstellenden kunnen zich daarvoor inschrijven op expertise.IDB@proximus.be. Het betreft ondermeer info over eigen activiteiten voor een breed publiek, interessante initiatieven van onze partners en een driemaandelijkse nieuwsbrief over feesten in de wereldgodsdiensten.